Η μελέτη της κατάστασης του τσίρκου στην Ευρώπη (Cyprus)

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που περιλαμβάνει παραδοσιακές / κλασσικές και σύγχρονες τέχνες τσίρκου, οι πρωταρχικοί στόχοι της Μελέτης είναι:

 

 • Παροχή στοιχείων για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και συνολική εικόνα του τομέα
 • Παροχή ανάλυσης του δυναμικού καινοτομίας του τομέα του τσίρκου
 • Να παράσχει μια ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των διατάξεων χρηματοδότησης της ΕΕ για τον τομέα του τσίρκου
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών που ζουν σε ταξιδιωτικές επιχειρήσεις τσίρκων στην ΕΕ

 

Το επίκεντρο είναι οι επαγγελματίες που εργάζονται σε τσίρκο σε οποιαδήποτε ιδιότητα και τη δραστηριότητά τους για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

 

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων:

 

Απογραφή τσίρκου

Αποτελείται απογραφή του τσίρκου στην Ευρώπη. Αυτό απευθύνεται σε άτομα που εργάζονταν σε τσίρκο σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018, σε εταιρείες που δημιούργησαν και παρουσίασαν εργασία και σε οντότητες όπως φεστιβάλ, χώροι συγκέντρωσης και κέντρα δημιουργίας που φιλοξένησαν παραστάσεις κατά την ίδια περίοδο. Οι σύνδεσμοι για την απογραφή μπορούν να βρεθούν εδώ:

 

Για επαγγελματίες – https://goo.gl/CaGHRE

Για οργανισμούς – https://goo.gl/kywmgg

 

Φόρουμ στο Web

Πηγές σχετικής βιβλιογραφίας του κλάδου και επαφές σχετικά με τους εργαζομένους, μορφές εργασίας, άδειες εργασίας, εκπαίδευση παιδιών σε περιοδεία, χρηματοδότηση, νομοθεσία, σχολές τσίρκων και κέντρα δημιουργίας, φεστιβάλ τσίρκων και χώροι εγκατάστασης σε κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να προστεθούν στις σελίδες Forum.

 

Η μελέτη έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεξάγεται από τον ερευνητή Verena Cornwall σε συνεργασία με το ερευνητικό ίδρυμα Panteia. Τα αποτελέσματα θα μοιραστούν με όλους όσους συμμετέχουν και με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη.

 

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στο combarts@gmail.com

4 Comments
 • aryne
  Posted at 09:20h, 20 November Reply

  thanks for all

 • Ziane.ziane
  Posted at 20:01h, 06 December Reply

  Thank you very much.

 • ahlam st
  Posted at 08:03h, 07 January Reply

  Thank you so much

 • tita
  Posted at 12:13h, 27 January Reply

  thanks so much

Post A Reply to ahlam st Cancel Reply