Badanie sytuacji w cyrku w Europie (Poland)

W całej Unii Europejskiej, obejmującą tradycyjne / klasyczne i współczesne sztuki cyrkowe, nadrzędnymi celami Studium są:

 

  • Dostarczenie danych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej i ogólnego obrazu sektora
  • Przekazać analizę innowacyjnego potencjału sektora cyrkowego
  • Dostarczyć ilościową i jakościową ocenę przepisów dotyczących finansowania UE dla sektora cyrkowego
  • Dostarczenie informacji na temat sytuacji edukacyjnej dzieci mieszkających w podróżujących spółkach cyrkowych w UE

 

Skupiamy się na profesjonalistach pracujących w cyrku w dowolnym zakresie i ich aktywności w określonym czasie.

 

Metody gromadzenia danych:

 

Cyrkowy spis ludności

Przeprowadzany jest spis cyrków w Europie. Dotyczy to osób, które pracowały w cyrku w państwie Unii Europejskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., Firmy, które stworzyły i zaprezentowały pracę, oraz podmioty, takie jak festiwale, miejsca i centra twórcze, w których odbywały się występy w tym samym okresie. Linki do spisu można znaleźć tutaj:

 

Dla profesjonalistów – https://goo.gl/CaGHRE

Dla organizacji – https://goo.gl/kywmgg

 

Forum internetowe

Źródła odpowiedniej literatury branżowej i kontakty dotyczące pracowników, wzorców pracy, pozwoleń na pracę, edukacji dzieci w trasie, finansowania, ustawodawstwa, szkół cyrkowych i ośrodków twórczych, festiwali cyrkowych i miejsc w państwach członkowskich UE można dodawać do stron poświęconych poszczególnym krajom.

 

Badanie zostało zlecone przez Unię Europejską i jest prowadzone przez badacza Verenę Cornwall we współpracy z instytutem badawczym Panteia. Wyniki zostaną udostępnione wszystkim, którzy uczestniczą, a także innym osobom, w tym decydentom i uniwersytetom w całej Europie.

 

Wszelkie pytania można kierować na combarts@gmail.com

No Comments

Post A Comment