Štúdia o situácii cirkusu v Európe (Slovakia)

V celej Európskej únii a zahŕňajúci tradičné / klasické a súčasné cirkusové umenie sú zastrešujúce ciele štúdie:

 

  • Poskytnite údaje o sociálno-ekonomickej situácii a celkovom zobrazení sektora
  • Poskytnúť analýzu inovačného potenciálu cirkusového sektora
  • Poskytnúť kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie ustanovení o financovaní EÚ pre cirkus
  • Poskytnúť informácie o situácii v oblasti vzdelávania detí žijúcich v cirkusových cestách v EÚ

 

Zameriava sa na profesionálov pracujúcich v cirkusu v akejkoľvek kapacite a na ich činnosť počas stanoveného časového obdobia.

 

Metódy zhromažďovania údajov:

 

Sčítanie ľudu

V Európe sa uskutočňuje sčítanie cirkusov. Zameriava sa na ľudí, ktorí pracovali v cirkuse v štáte Európskej únie v období od 1. januára do 31. decembra 2018, spoločnosti, ktoré vytvorili a prezentovali prácu, a subjekty, ako sú festivaly, miesta konania a centrá tvorby, ktoré v tom istom období hostili vystúpenia. Odkazy na sčítanie ľudu nájdete tu:

 

Pre profesionálov – https://goo.gl/CaGHRE

Pre organizácie – https://goo.gl/kywmgg

 

Web Fórum

Zdroje relevantnej priemyselnej literatúry a kontakty týkajúce sa pracovníkov, pracovné vzory, pracovné povolenia, vzdelávanie detí na turné, financovanie, legislatíva, cirkusové školy a centrá tvorby, cirkusové festivaly a miesta v členských štátoch EÚ sa môžu pridať na špecifické stránky fóra.

 

Štúdiu zadala Európska únia a realizuje ju výskumný pracovník Verena Cornwall v spolupráci s výskumným ústavom Panteia. Výsledky sa budú zdieľať s každým, kto sa zúčastňuje, as ostatnými vrátane tvorcov politík a univerzít v celej Európe.

 

Akékoľvek otázky môžu smerovať na combarts@gmail.com

No Comments

Post A Comment