Tsirkuse olukord Euroopas Uuring (Estonia)

Uuringu üldeesmärgid on kogu Euroopa Liidus ja hõlmates traditsioonilist / klassikalist ja kaasaegset tsirkusekunsti:

 

  • Anda andmed sotsiaal-majandusliku olukorra ja sektori üldise pildi kohta
  • Anda analüüs tsirkusektori innovatsioonipotentsiaali kohta
  • Anda kvantitatiivne ja kvalitatiivne hinnang tsirkusektorit käsitlevate ELi rahastamisvahendite kohta
  • Anda teavet reisivatest tsirkusettevõtetest ELis elavate laste haridusliku olukorra kohta

 

Tähelepanu keskmes on tsirkuses töötavad spetsialistid ja nende tegevus teatud aja jooksul.

 

Andmete kogumise meetodid:

 

Tsirkuse loendus

Käimas on tsirkuse loendus Euroopas. See on suunatud inimestele, kes töötasid tsirkuses Euroopa Liidu riigis ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018, ettevõtted, mis loovad ja esitasid tööd, ning üksused, nagu festivalid, kohad ja loomingukeskused, kes korraldasid samal perioodil etendusi. Loenduse lingid leiate siit:

 

Spetsialistidele – https://goo.gl/CaGHRE

Organisatsioonidele – https://goo.gl/kywmgg

 

Veebifoorum

Riigi foorumi lehekülgedele saab lisada asjaomaste tööstusharude kirjanduse ja kontaktide allikad, töömudelid, töölubad, laste haridus, rahastamine, seadusandlus, tsirkusekoolid ja loomingukeskused, tsirkusfestivalid ja kohtad ELi liikmesriikides.

 

Uuringu on tellinud Euroopa Liit ja seda teeb teadlane Verena Cornwall koostöös Panteia uurimisinstituudiga. Tulemused jagatakse kõigi osalevate ja teistega, sealhulgas poliitikakujundajate ja ülikoolidega üle kogu Euroopa.

 

Kõik küsimused võivad suunata combarts@gmail.com

No Comments

Post A Comment